Länkar

Relevanta länkar som värnar om långsiktigt hållbar stadsplanering för städernas centrum och omkringliggande orter:

Något för Kristianstad ?

Ny klubb ska få fler att handla lokalt

Stötta lokala entreprenörer med shopping

Jag valde handla lokalt

Att handla lokalt – det lilla gör skillnad

Omtänksamma Kristinehamn

Söderhamn:  ”Viktigt att man fortsätter handla lokalt”

HD I framtidens stad värnas cityhandeln
På måndag börjar den formella granskningstiden av förslaget till fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort. Bland visionerna om fler mötesplatser, sammanbindande gång- och cykelstråk och ny och mer varierad bostadsbebyggelse görs ett tydligt ställningstagande för att stärka centrumhandeln.
Inga gallerialösningar eller externa köpcenter tillåts enligt förslaget i lägen utanför stadskärnan, utanför E6. Det blir inga framtida stora köpcenter som Väla vid handelsplatsen Kronan till exempel.
– Vi lägger locket på för det. Handeln är en infekterad fråga i dag. Många kommuner har släppt det helt fritt, som Helsingborg och Lund. Då utarmas centrumhandeln. Vi tänkte att vi skulle försöka hålla tillbaka den utvecklingen, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

Naturskyddsföreningen: Externa köpcentra
Vi har tagit fram en handledning till dig som kan ha intresse av att påverka tillkomst och utbyggnad av externa köpcentra. Vi beskriver de grundläggande rättsliga kravreglerna och ger vägledning och tips vad gäller samråd, yttranden och överklaganden.

WSP PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel