Om

HANDLA LOKALT – LEVANDE KRISTIANSTAD

Vi vill att Kristianstad skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad – inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer – inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafik vänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

Handla Lokalt i Kristianstad och Levande Kristianstad vill vara en positiv röst i stadsbyggnads debatten.
En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället.
Handla Lokalt i Kristianstad och Levande Kristianstad ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

Handla Lokalt i Kristianstad och Levande Kristianstad kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Handla Lokalt i Kristianstad och Levande Kristianstad vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

HÄR FINNER DU EN ANNAN BLOGG FÖR KRISTIANSTADS POSITIVA UTVECKLING.
Levande Kristianstad